Здоров'я та медицина в Ісламі

Іслам рекомендує своїм послідовникам гармонійний спосіб життя. Віра допомагає їм досягти внутрішньої рівноваги та умиротворення. Повна слухняність і відданість Богу - це також спосіб для мусульман подолати багато життєвих труднощів.

Згідно з посланням Корану, здоровим - як у тілесному, так і в духовному плані, є віруючий мусульманин, тоді як Коран називає хворими невіруючих і багатобожників.

На додаток до загальних коментарів про здоров'я та хвороби, Коран також містить конкретні правила щодо споживання їжі та гігієни. До цього дня вони вважаються основою ісламської санітарної освіти. Коран надає великого значення виконанню релігійних обов'язків, які впливають на душевний стан, від якого залежить фізичне здоров'я. Регулярна ритуальна молитва відіграє величезну роль у цьому процесі, тому що «споминанням Божим їхні серця заспокоюються» (13:28). Виконання цих обов'язків має призвести до внутрішнього задоволення. До того ж, їх дотримання позбавляє стресів, поневолення та інших загроз.

Коли мусульманин хворий, йому дозволяється не виконувати певні обов'язки, пов'язані з поклонінням Богу. Наприклад, постити можуть лише здорові мусульмани. Хворі на діабет повинні проконсультуватися з лікарем, щоб дізнатися, чи не матиме голодування при відмові від ліків негативний вплив на їх здоров'я.

Поняття здоров'я в Ісламі

Здоров'я – стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту за повної відсутності хвороб чи інвалідності. Методи запобігання втраті здоров'я в Ісламі - це гігієна та дієта, а підтримкою та відновленням здоров'я займається медицина.

«І вже Ми вшанували нащадків Адама (дарувавши їм розум і посилаючи до них пророків) і носили Ми їх на суші та на морі (підкорили їм тварин і судна), і наділили їх благами (плодами, злаками, молоком), і дарували їм велику перевагу перед багатьма, яких ми створили».

Життя і здоров'я становлять єдине ціле, тому Іслам як цілісна система життя приділяє велику увагу здоров'ю в цілому. Іслам - це релігія, яка піклується про психофізичний баланс людини, якого вона може досягти лише за допомогою настанов і заборон Бога. Одне з основних розпоряджень Аллаха, звернене до людини - знайти всебічні знання (зокрема медичні), щоб максимально захистити своє здоров'я.

«Тому знай, що немає бога, крім Аллаха! ...»

Набуття всебічного знання веде людину до пізнання сили Аллаха. Великий ісламський учений Ібн Кайім у своїй книзі «Медицина Пророка» виклав ставлення Ісламу до здоров'я та медицини, включаючи цілющі ефекти багатьох трав, фруктів та овочів, гігієну, профілактику та дієту, життя, власність та розум. Усі заборони та настанови в Ісламі забезпечують максимальне задоволення та захист духовних, розумових, фізичних потреб людини.

Історичний розвиток медицини в Ісламі

Послідовникам Ісламу рекомендується терпляче переносити життєві труднощі та невиліковні хвороби, в яких вони повинні побачити можливість спокутування скоєних ними гріхів, а отже – досягнення вічного життя. За жодних обставин мусульманинові не дозволяється довільно відмовлятися від лікування. Принцип ісламської етики свідчить, що будь-хто, хто опинився у складній ситуації через хворобу, вік або нещасний випадок, може розраховувати на підтримку суспільства. Коран закликає сім'ї дбати про своїх інвалідів.

У мусульманському світі так звана «медицина Пророка», яка зародилася на рубежі XIII та XIV століть, частково практикується й сьогодні. Вона заснована на словах Мухаммеда про ведення здорового способу життя та формах лікування, які приписуються Пророку. Пізніше це лікування було доповнено елементами давньоарабських знань та грецької науки, а також практиками, які мусульмани перейняли у підкорених народів.

Між IX і XIII століттями мусульманські вчені, ґрунтуючись на ранніх досягненнях греків, розробили медицину та пов'язані з нею вчення, перевершивши у цьому відношенні середньовічні європейські стандарти. Ісламські лікарі провели дослідження щеплень від кору, віспи та ревматичних захворювань. Крім того, вони першими вказали на мале коло кровообігу, провели розтин та застосували повну анестезію під час операції. Високий рівень професіоналізму продемонстрували мусульманські офтальмологи, які змогли успішно провести операції з видалення катаракти ока.

Навіть якщо розвиток сучасної медицини відбувається в основному в неісламському світі, мусульмани намагаються відродити свою власну медичну спадщину та використати забуті методи лікування. Таке рішення було ухвалено у 1981 році на першій Міжнародній конференції з ісламської медицини, що проходила у Кувейті. На той час було розроблено «Ісламський кодекс медичної етики», який містив безліч актуальних питань, таких як: медична відповідальність та надійність, гідність людського життя, біотехнічний прогрес та медична освіта.

Зіткнувшись з поточними медичними проблемами та новими явищами, мусульмани займають такі позиції:

  • вони рішуче відкидають евтаназію та засуджують самогубства, у тому числі скоєні ісламськими екстремістами;
  • дозволяють переливання крові;
  • визнають СНІД типово західним захворюванням, причини якого криються у сексуальній свободі та безладних статевих зв'язках.

Мусульмани завжди активно висловлюються, коли доходить до генної інженерії. Послідовники Ісламу посилаються на послання Корану про те, що на людину покладено у цьому питанні велику відповідальність. Вона повинна знати межі змін, які вона має намір внести до Божої роботи творіння. Насамперед, вона повинна усвідомлювати зло, яке може виникнути внаслідок цього. При застосуванні генної інженерії часто згадуються слова Пророка: Бог створив ліки від усіх хвороб, крім старіння.

Про трансплантацію органів та клонування

Трансплантація органу дозволена, якщо вона залишається єдиним лікуванням та видалення органу не впливає на здоров'я донора. Донорство органів має бути повністю добровільним, але донором не може бути людина, засуджена до страти. Торгівля органами вважається порушенням людської гідності. Примітно, що більшість ісламських богословів погоджуються на пересадку серцевого клапана людині внаслідок маніпуляції зі свинячими та людськими тканинами, незважаючи на те, що мусульмани вважають свинину нечистою. Мусульмани схвалюють гормональну терапію, але негативно ставляться до штучного запліднення.

Ставлення до клонування у мусульманських вчених також неоднозначне. Багато хто вважає неприйнятним клонування людини, але не заперечує клонування окремих органів, тому що вони не здатні жити незалежно. У 2003 році поширення набув юридичний висновок (фетва), підготовлений для міністерства юстиції Єгипту муфтієм Ахмадом аль-Таджибом. На його думку, терапевтичне клонування відповідає принципам мусульманського права, але не допускається репродуктивне клонування. Майже водночас ректор Університету Аль-Азхар у Каїрі оголосив клонування прийнятним. З іншого боку, противники клонування вбачають у всіх його аспектах конкурентне втручання людини у творчу роботу Бога.

Будь-яку хворобу можна вилікувати?

Найкращим прикладом того, як мусульмани повинні ставитися до захворювань і як їх долати, є Посланник Аллаха та його сподвижники. Насамперед, зазначимо, що Пророк Мухаммад повідомив радісну звістку всім хворим та їхнім родичам про те, що не буває приречених, усі хвороби виліковні.

У достовірному хадисі, що міститься у збірниках Бухарі та Мусліма, від Абу Хурайри говориться, що Пророк сказав:

«Яку б хворобу не послав Аллах, воістину Він послав і її зцілення».

У версії від Мусліма також є таке доповнення:

«У кожної хвороби є зцілення. Коли зцілення знайде хворобу, вона зцілюється з дозволу Великого та Всемогутнього Аллаха».

З терпінням до хвороб ставилися і сподвижники Пророка. Вони самі терпляче переносили хвороби, і навчали цьому своїх одновірців. І вони вважали, що якщо людина терпить хворобу, то цим наближається до Всевишнього. Якщо ж нетерпляча і скаржиться на долю – то шкодить лише самій собі, стає подібною до того, хто зламаною рукою намагається вдарити кривдника, і тим самим хоче помститися йому, тоді як очевидно – цим він нашкодить лише самому собі.

Інша сторона хвороби – це обов'язки мусульман стосовно своїх хворих єдиновірців. Посланник Аллаха вчив, що відвідування хворого є одним із основних обов'язків віруючого перед віруючим, і сам часто відвідував своїх хворих сподвижників. Часом відвідування хворого єдиновірця може стати причиною прощення гріхів і стати ключем до Раю.

Медичні послуги для мусульман в Україні

З розвитком ісламської умми України питання про надання повноцінних медичних послуг для віруючих поступово актуалізується. Надання медичних послуг згідно з нормами Шаріату – явище нове та актуальне для сучасних мусульман в Україні та інших країнах. В його основу покладено реалізацію релігійних принципів: багато віруючих часто зазначають, що в державних та приватних лікарнях не завжди зважають на релігійні вимоги віруючих, виникають складності при оглядах пацієнтів лікарями протилежної статі, лікуванні «нехаляльними» препаратами тощо.

Потрібно обов'язково дбати про своє здоров'я і не має значення, якого віросповідання Ви дотримуєтеся.

На сьогодні пандемія продовжує ускладнювати життя людей по всьому світу і немає тих, кого б вона не торкнулася. Медичний сервіс з обслуговування пацієнтів - кульгає за багатьма параметрами через багатопоточність клієнтів, а також через щоденні нововведення у зв'язку з карантином, які змушують нас стояти в чергах на здачу аналізів, у більшості випадків - не маючи можливості пройти тестування тут і зараз. Натомість, Ви змушені стояти серед тих, хто можливо і так хворий і може Вас заразити.

На цей випадок ми зайнялися пошуком саме тієї лабораторії, що стане для нас з вами рішенням щодо якісної та прискореної процедури тестування. Ми її знайшли - мобільна бригада Fastlab - унікальний та швидкий сервіс зі здачі аналізів на COVID -19 та інших видів аналізів, який не змусить Вас чекати.

Сучасний підхід до надання медичних послуг, що включає такі важливі фактори, як якість, оперативність, доступність - це девіз компанії Fastlab. Мобільна лабораторія працює не так довго, проте її ідеологія та цілеспрямованість виправдовує себе за всіма показниками. Тепер для складання тесту Вам потрібно лише записатися на той час, який зручний для Вас, не чекаючи у черзі по кілька годин. За бажанням Ви можете викликати мобільну бригаду в будь-яку точку міста Києва – і медичний персонал буде на місці вже протягом години.

https://fastlab.com.ua/

Ми створюємо додаток для купівлі халяльних продуктів

Просимо вас приділити трохи свого часу для проходження опитування. Ваші відповіді дуже важливі для нас!

Пройти опитування

Популярні статті

новини 1 хв

Передмістя Дубай перетворять на нові туристичні зони

Влада ОАЕ перетворить передмістя Дубай на нові туристичні зони.

новини 2 хв

Легендарний футболіст Патрік Мбома прийняв Іслам

Легенда камерунського футболу Патрік Мбома прийняв Іслам у мечеті в Дуалі, Камерун, змінивши ім'я на Абдул Джаліл Мбома.

новини 2 хв

18 травня – День пам’яті жертв депортації кримських татар

18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар.